top of page
Amolops spinapectoralis.JPG

Giống Ếch bám đá – Amolops

Bộ: Anura > Họ: Ranidae >  Giống: Amolops

Nhóm ếch bám đá thường gặp ở nhiều sinh cảnh khác nhau, đa số đó là các con suối có thác chảy lớn, hay dốc. Chân có giác bám lớn ở đầu ngón giúp chúng có thể thích nghi tốt với môi trường nước chảy mạnh. Tên "ếch bám đá" có liên quan nhiều hơn tới đời sống nòng nọc nhóm này. Miệng nòng nọc có cấu trúc đặc biệt hướng xuống và cấu tạo "giác mút" giúp chúng bám chặt vào đá ở các thác hay suối nước chảy lớn, đặc điểm này tương tự nhóm cá bám đá. Hiện có 16 trong số khoảng 75 loài được ghi nhận ở Việt Nam.

bottom of page