top of page

Bộ: Anura > Họ: Ranidae >  Giống: Amolops

Amolops compotrix

Ếch bám đá compotrix – Compotrix torrent frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Sơn La (cần xem xét lại). Thế giới: Lào (vùng tiếp giáp dọc dãy Trường Sơn).


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục đỏ thế giới: LC (Ít Lo ngại).


Nguồn gốc tên loài. Tên loài “compotrix” xuất phát từ tiếng Latin nghĩa là “bạn nhậu”. Tên loài được đặt theo hành vi bắt cặp sinh sản ở các khu vực thác nước nước bắn tung tóe gần suối, liên tưởng đến việc cùng một người bạn uống rượu ở quán ba nơi rượu luôn được rót từ bình lớn chảy ra liên tục.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2017. Amolops compotrixThe IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T136153A87952652. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T136153A87952652.en. Accessed on 29 December 2021.

Amolops compotrixLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page