top of page
Tylototriton ziegleri cover.JPG

Giống Cá cóc sần - Tylototriton

The set:  Caudata  > Family: Salamandridae > Genera: Tylototriton

Giống cá cóc sần Tylototriton có khoảng 34 loài hiện biết, phân bố rộng hơn giống Cá cóc bụng hoa. Việt Nam ghi nhận 06 loài, trong đó 1 loài có 2 loài phụ.

bottom of page