top of page

Giỏ hàng của tôi

Giỏ hàng trống

Thông tin mua hàng
Cách thanh toán

9973884209
Nguyen Thanh Luan

Vietcombank - Trụ sở CN Hà Tĩnh

Nội dung chuyển khoản ghi rõ:

"Mã Sản Phẩm - Tên Người Nhận - Số Điện Thoại". Vui lòng chuyển khoản trong vòng 24h sau khi đơn hàng được đặt.

Đơn hàng sẽ được giao sau khi tiền đã chuyển.

QR code Vnherps.jpg

Cảm ơn đã đặt hàng

bottom of page