top of page
Vietnamophryne vuquangensis cover (2).JPG

Giống Nhái bầu lùn Việt Nam – Vietnamophryne

The set:  Anura  > Family: Microhylidae > Under them:  AsterophrinaeBreed: Vietnamophryne

Có 6 loài được mô tả cho đến nay, trong đó có 5 loài hiện ghi nhận ở Việt Nam. Loài còn lại ở Thái Lan. Tên Giống được đặt theo địa danh Việt Nam, nơi Giống này được phát hiện ra lần đầu tiên.

bottom of page