top of page

Họ Nhái bầu

Bộ: Anura > Họ: 

Microhylidae

Nhái bầu là họ có số loài đông đảo với hơn 700 loài được mô tả. Phân bố rộng ở nhiều châu lục. Kích thước trong họ này giao động lớn và có 1 số loài được xem là những loài lưỡng cư bé nhất thế giới chỉ khoảng 1 cm. Hiện có 12 Dưới họ được ghi nhận. Việt Nam có 3 dưới họ.

Họ Nhái bầu có những đặc trưng gồm: (1) Môi trường sống rất đa dạng, từ sa mạc cho tới rừng rậm nhiệt đới, dưới nước, trên mặt đất và cả trên cây. Một số loài có lịch sử tiến hóa lâu đời và có những loài sống trong hang động; (2) nòng nọc không có hàng răng giả (keratin); (3) phần thanh môn lộ rõ trong hàm trên miệng của nòng nọc; (3) lỗ mũi không rõ ràng ở nòng nọc; (4) con trưởng thành có 2-3 nếp gấp ở vòm miệng; và (5) cơ thể khá mập hình giọt nước, đầu rộng và nhọn (Theo AmphibiaWeb).

Bombina microdeladigitora (2).jpg
Anura Family
bottom of page