top of page

Dưới họ Nhái bầu lùn – Asterophryinae

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: 

Asterophryinae

Dưới họ Asterophryinae phân bố chủ yếu ở Đông Nam Á với khoảng 360 loài thuộc 19 Giống. Việt Nam có 1 Giống duy nhất. Đặc trưng của Dưới họ này là trứng đẻ và phát triển trực tiếp ở cạn.


Vietnamophryne vuquangensis (2).JPG
bottom of page