top of page
Bufo cryptotympanicus cover.jpg

Giống Cóc thực sự – Bufo

Bộ: Anura > Họ: Bufonidae > Giống: Bufo

Giống Cóc thực sự – Bufo có 16 loài hiện biết. Nước ta ghi nhận 4 loài:

bottom of page