top of page
Ichthyophis kohtaoensis cover.JPG

Giống Ếch giun – Ichthyophis

Bộ: Gymnophiona > Họ: Ichthyophiidae > Giống: Ichthyophis

Giống này hiện có khoảng 50 loài, phân bố ở Nam Trung Quốc, Đông Á tới Nam Á và các quần đảo ở Philippins. Việt Nam hiện có 4 loài được ghi nhận với 2 dạng hình thái. Dạng thứ nhất có 2 loài, với dải sọc màu vàng 2 bên thân, là nhóm phổ biến. Dạng thứ 2 có 2 loài, không có dải vàng hai bên thân, là nhóm hiếm gặp. Đặc điểm nhận dạng các loài trong giống này khá tương đồng cho nên số lượng các loài trong nhóm này ở Việt Nam còn chưa được rõ ràng.

Đặc điểm đặc trưng của giống Ichthyophis gồm: Vòng ở trên thân gần nhau, xúc tu (tua) ở bên đầu nằm giữa và dưới đường ngang của mắt và lỗ mũi và đuôi phát triển.

bottom of page