top of page
Rana johnsi (3).jpg

Giống Hiu hiu – Rana

The set:  Anura  > Family: RanidaeBreed: Rana

Giống hiu hiu có 53 loài được mô tả, được biệt là giống được đặt tên đầu tiên trong họ Ếch nhái. Hiện có 2 loài được tìm thấy ở Việt Nam.

bottom of page