top of page
Papurana attigua (8).JPG

Giống Chàng Papua – Papurana

The set:  Anura  > Family: RanidaeBreed: Papurana

Giống này được mô tả năm 1992, tác ra từ giống Rana. Hiện có 2 loài được ghi nhận ở nước ta, cả hai loài này có vị trí phân loại chưa chắc chắn, trước đây được xếp vào giống Idosylvirana (Chàng đông dương). Hai loài có thể tìm thấy ở cùng một khu vực, phân bố chủ yếu từ Hà Tĩnh vào tới Lâm Đồng. Sự khác biệt của hai loài về cơ bản gồm kích thước, đặc điểm màng bơi, da lưng và tiếng kêu thông báo.

bottom of page