top of page

The set:  Anura  > Family: RanidaeBreed: Amolops

Amolops daorum

Ếch bám đá dao – Dao Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Lào Cai. Thế giới: Lào. Ghi nhận tại Hồng Kông cần kiểm tra lại.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục đỏ thế giới: Chưa đánh giá.


Nguồn gốc tên loài. Đặt tên theo người dân tộc Dao, nơi loài này được tìm thấy lần đầu tiên.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

Amolops daorumLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page