top of page
Brachytarsophrys intermedia cover (3).JPG

Giống cóc chân xẻng – Brachytarsophrys

Bộ: Anura > Họ: Megophryidae > Dưới họ: Megophryinae > Giống: Brachytarsophrys

Giống này hiện có 7 loài, trong đó Việt Nam có hai loài ở phía Bắc và Nam.

bottom of page