top of page
Boulenophrys jingdongensis (7).JPG

Giống cóc núi – Boulenophrys

Bộ: Anura > Họ: Megophryidae > Dưới họ: Megophryinae > Giống: Boulenophrys

Đây là giống có số loài đông đảo nhất trong Dưới họ Megophryninae. Hiện có hơn 60 loài được ghi nhận. Việt Nam có trên 10 loài. Giống này có sự thay đổi về tên và số lượng loài liên tục trong thời gian gần đây do hình thái giống nhau.

bottom of page