top of page

Tuan Nguyen

Nguyễn Minh Tuấn hiện đang sinh sống tại Thành phố Đà Lạt. Mặc dù là một kỹ sư xây dựng, anh có niềm đam mê mãnh liệt với các loài ếch nhái và bò sát, đặc biệt là rắn. 


Anh là người hỗ trợ ảnh và hiệu đính thông tin cho trang web.


Thông tin liên hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/tuan.minh.9678067/

E-mail: nguyenminhtuan.nmt711@gmail.com

bottom of page