top of page

Anh chàng lầm lũi với chiếc mũi đặc biệt.


Rắn má ( Fimbrios klossi) tại Lâm Đồng.

Hiện nay giống rắn má này chỉ có 2 loài biết đến, một loài ở Đà Lạt (rắn má kloss, đặt theo tên người tìm ra mẫu vật đầu tiên) và ở Quảng Bình (rắn má smith, đặt theo tên người tìm ra giống rắn má này).
9 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page