top of page
Rohanixalus vittatus (5).jpg

Giống Nhái cây rohan – Rohanixalus

Bộ: Anura > Họ: Rhacophoridae >  Giống: Rohanixalus

Được tách ra từ các giống nhái cây bé khác đã biết trong họ Ếch cây, giống này đặc đưng bởi hình thức sinh sản khác biệt so với các nhóm ếch cây khác. Hiện có 8 loài được xếp vào giống này trong đó chỉ có 1 loài ghi nhận ở Việt Nam.

bottom of page