top of page

Họ Ếch cây

Bộ: Anura > Họ: 

Rhacophoridae

Đời sống đặc trưng ở môi trường trên cây, dưới tán rừng thường xanh. Nhiều loài trong số đó đặc biệt thích nghi với đời sống trên cây và rất hiếm khi tìm thấy ở mặt đất kể cả mùa sinh sản. Số loài đa dạng với hơn 450 loài hiện biết tìm thấy ở khắp các lục địa (trừ hai cực). Họ này chia thành 2 Dưới họ trong số đó hầu hết thuộc về Dưới họ Rhacophorinae Hoffman, 1932 (1858). Dưới họ còn lại Buergeriinae Channing, 1989 chỉ có một Giống duy nhất và chỉ tìm thấy ở Đài Loan, Hải Nam (Trung Quốc) và Quần đảo ở Nhật Bản.

Một số đặc điểm đặc trưng của họ này gồm: (1) Đời sống chủ yếu trên cây (ngoại trừ giống Buergeria có một số loài ở bán cạn); (2) hình thức sinh sản đa dạng, từ đẻ trứng trong bọng cây, để thành đám bọt trên cậy, ven vũng nước, cho tới đẻ trứng trong rêu ẩm và trứng phát triển trực tiếp; (3) bắt cặp ở vị trí nách; (4) có đốt sụn giữa hai đốt ngón cuối; (5) ngón chân thường có đĩa bám (Theo AmphibiaWeb).
Họ Ếch cây là nhóm có số loài lớn nhất trong các loài lưỡng cư ở nước ta, với 78 loài được ghi nhận. Có 13 Giống được ghi nhận tại Việt Nam.

Bombina microdeladigitora (2).jpg
Anura Family
bottom of page