top of page
Polypedates leucomystax (7).jpg

Giống Chẫu chàng – Polypedates

Bộ: Anura > Họ: Rhacophoridae >  Giống: Polypedates

Đây là một trong những nhóm ếch được đặt tên trước tiên và là đại diện cho họ Ếch cây. Nhiều loài trong số đó được tìm thấy ngay sau nhà bạn, và có thể di cư theo con người thông qua các hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế. Do vậy việc phân định sự phân bố của nhiều loài trong nhóm này là rất phức tạp. Việt Nam hiện ghi nhận 4 loài. Trong đó số loài bản địa có thể chỉ có 2.

bottom of page