top of page
Gracixalus supercornutus (11).jpg

Giống Nhái cây bé – Gracixalus

Bộ: Anura > Họ: Rhacophoridae >  Giống: Gracixalus

Mặc dù không phải là giống có kích thước bé nhất, tuy nhiên thời điểm đặt tên, đây được xem là một trong những giống có kích thước khiêm tốn nhất trong họ ếch cây. Hiện có 18 loài được mô tả trong đó có 11 loài ở Việt Nam.
Đặc điểm nhận dạng giống này là: Có đốt sụn giữa hai đốt ngón cuối của ngón chân, mút ngon chân phình thành đĩa bám có rãnh ngang ở giữa. Không có răng lá mía, con ngươi ngang, kích thước bé hơn 2.5 cm. Có một gai nhỏ ở trên mí mắt và các mụn trắng nhỏ sau đầu và vùng lỗ huyệt. Mõm hình tam giác, da khá nhẵn. Trứng đẻ thành các đám nhỏ ở trên lá ven các vũng nước.

bottom of page