top of page

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Microhylinae >  Giống: Microhyla

Microhyla butleri

Nhái bầu bút lơ – Butler's Narrowmouth Frog

Đặc điểm nhận dạng. Kích thước khoảng 2-2.5 cm. Mõm hơi tù, màng nhĩ ẩn, lưng nhẵn với nhiều mụn nhỏ, bụng nhẵn. Ngón tay có đĩa phình ở mút ngón, ngón I phát triển, chân có màng bơi kém phát triển, đĩa bám ngón chân phình nhỏ. Lưng màu nâu ở giữa với nhiều vết trắng, hai bên hông màu nâu sáng, ngăn cách với lưng bởi 1 vệt kéo màu nâu sáng dài từ sau mắt đến bên bụng, bụng màu trắng nhạt, hơi vàng ở phía gần bẹn, mắt màu đồng.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Dương, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh. Thế giới: Trung quốc, Myanmar, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapo.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: LC (Ít lo ngại).


Nguồn gốc tên loài. Đang cập nhật.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • van Dijk, P.P., Ohler, A., Lue Kuangyang, Chou Wenhao, Geng Baorong & Bosco Chan. 2004. Microhyla butleri (errata version published in 2018). The IUCN Red List of Threatened Species 2004: e.T57878A136565609. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2004.RLTS.T57878A11684662.en. Accessed on 31 December 2021.

Microhyla butleriLuan Nguyen
00:00 / 00:02
bottom of page