top of page

Dưới họ Nhái bầu – Microhylinae

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: 

Microhylinae

Dưới họ nhái bầu Microhylinae phân bố từ Ấn Độ tới Hàn Quốc cho đến Đông Nam Á. Có khoảng 120 loài thuộc 9 Giống được ghi nhận. Việt Nam có 5 Giống.


Vietnamophryne vuquangensis (2).JPG
bottom of page