top of page

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Microhylinae >  Giống: Microhyla

Microhyla berdmorei

Nhái bầu béc mơ – Berdmore's Chorus Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Phú Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu. Thế giới: Ấn Độ, Băng la đét, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Lào, Campuchia, Indonesia.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: LC (Ít lo ngại).


Nguồn gốc tên loài. Đang cập nhật.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • van Dijk, P.P., Inger, R., Iskandar, D., Yang Datong, Ohler, A., Lu Shunqing, Dutta, S., Bordoloi, S., Sengupta, S. & Asmat, G.S.M. 2004. Microhyla berdmorei (errata version published in 2018). The IUCN Red List of Threatened Species 2004: e.T57876A136565297. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2004.RLTS.T57876A11696719.en. Accessed on 31 December 2021.

Microhyla berdmoreiLuan Nguyen
00:00 / 00:03
bottom of page