top of page
Phrynoidis asper (2).JPG

Giống Cóc xù xì – Phrynoidis

Bộ: Anura > Họ: Bufonidae > Giống: Phrynoidis

Có hai loài trong giống này và Việt Nam ghi nhận một loài duy nhất.

bottom of page