top of page

Thuy Nguyen

Nguyễn Thu Thủy hiện làm thiết kế đồ họa tại Hà Nội.


Chị là người thiết kế, nhập liệu thông tin và hình ảnh cho website.


Thông tin liên hệ:

E-mail: thuynguyen.dezign@gmail.com

bottom of page