top of page

Một loài cóc sừng MỚI ở dãy Trường Sơn, Việt Nam!


Xenophrys truongsonensis - Cóc sừng trường sơn


Loài mới được mô tả từ dãy Trường Sơn ở miền Trung Việt Nam, từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Lâm Đồng, dựa trên sự khác biệt về hình thái và phân tử. Loài mới có màu sắc thay đổi đa dạng, sinh sống ở các con suối và thường khá hiền lành, dễ tiếp cận. Tiếng kêu của loài này vang và rất dễ nhận ra vào mùa sinh sản.


Loài này có đặc điểm hình thái rất giống với loài Cóc sừng Mẫu Sơn (Lạng Sơn), X. maosonensis, phân bố ở miền Bắc nước ta, nhưng khác biệt về kích thước và đặc điểm gai trên mắt.


Xenophrys là một giống ếch có số loài đa dạng trên thế giới, thuộc họ cóc mày Megophryidae, với 31 loài được ghi nhận, trong đó Việt Nam có 05 loài bao gồm loài mới vừa mô tả. Rất nhiều quần thể tại Việt Nam được xác nhận có sự tiến hóa khác biệt và có thể là những loài mới trong tương lai.


Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page