top of page

Ếch cây sần Việt Nam


Theloderma vietnamense Poyarkov, Orlov, Moiseeva, Pawangkhanant, Ruangsuwan, Vassilieva, Galoyan, Nguyen, and Gogoleva, 2015


Loài này trước đây được ghi nhận là loài Theloderma stelatum ở Thái Lan. Sau đó được tách ta thành một loài mới bằng dữ liệu di truyền, hình thái và âm thanh. Phân bố từ miền Trung (Nghệ An) vào tận Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).


Ảnh chụp tại Lâm Đồng


54 lượt xem1 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

1 Comment


Guest
Nov 26, 2022

Woww hay thiệt!

Like
bottom of page