top of page

Sách hướng dẫn định loại các loài rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam

Tuần tới đây là ngày Rùa thế giới, vì vậy từ giờ Page sẽ cập nhật các thông tin liên quan tới các loài rùa ở Việt Nam.


Đầu tiên, tìm hiểu về các loài rùa, một ấn phẩm vừa được tái bản đủ để các bạn hiểu rất nhiều về rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam đấy là "SÁCH HƯỚNG DẪN ĐỊNH LOẠI CÁC LOÀI RÙA CẠN VÀ RÙA NƯỚC NGỌT VIỆT NAM"
Cuốn sách này do Tổ chức bảo tồn rùa Châu Á-ATP/IMC vừa phối hợp với ENV hành động vì động vật hoang dã cập nhật và tái bản.


Với ấn phẩm mới này, bạn sẽ tìm thấy:
  • Thông tin về 2 loài rùa mới ở Việt Nam gồm: Ba ba bụng đốm (Pelodiscus variegatus), đã từng được coi là cùng loài baba trơn ở Việt Nam và rùa đất A-tri-pôn (Cyclemys atripons) được ghi nhận gần đây tại Đảo Phú Quốc, Việt Nam.

  • Các bản đồ cập nhật khu vực phân bố các loài

  • Hiện trạng bảo tồn loài mới nhất (trong số 26 loài rùa cạn và rùa nước ngọt bản địa Việt Nam, 15 loài rất nguy cấp, 8 loài nguy cấp và 1 loài sắp nguy cấp)

  • Các văn bản pháp luật về bảo vệ động hoang dã mới được ban hành (Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP; Nghị định 64/2019/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung Nghị định 160/2013/NĐ-CP)." [Theo ATP].


Bạn có thể tải miễn phí bản PDF của ấn phẩm này trong link dưới bài share.


41 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ba ba Trơn

Comments


bottom of page