top of page

Cùng nhìn lại những loài Lưỡng cư và Bò sát mới mô tả ở Việt Nam năm 2021!


Nhái bầu lùn Phạm Thế Cường! Loài mới cuối cùng năm 2021 tại Việt Nam.


Năm 2021 chỉ còn vài ngày nữa là qua đi, hôm nay Page xin điểm lại những gương mặt mới trong đại gia đình lưỡng cư và bò sát tại Việt Nam. Năm qua, dù thời gian dịch bệnh hạn chế bước chân của các nhà khoa học đi tới các vùng miền để điều tra và khám phá, nhưng các nhà khoa học trong và ngoài nước đã mô tả 9 loài lưỡng cư và 11 loài bò sát mới cho khoa học có ghi nhận tại Việt Nam.

Về Lưỡng cư, nhóm Nhái bầu kích thước bé có tới 5 loài được mô tả thuộc về 3 giống Vietnamophryne, Microhyla và Micryletta; hai loài thuộc họ Cóc mày Megopryidae; 1 loài thuộc họ Ếch cây và 1 loài thuộc nhóm Cá cóc có đuôi.
Về bò sát, trong 11 loài mới, có tận 4 loài rắn mới được mô tả; nhóm tắc kè cũng có số lượng loài mới đông đảo với 4 loài thuộc về giống thằn lằn ngón Cyrtodactylus, một loài thạch sùng lá và một loài rắn mối chân ngắn.
Loài cuối cùng được mô tả cho Việt Nam, xuất bản ngày hôm qua, Nhái bầu lùn Cường, Vietnamophryne cuongi, được mô tả từ thủ đô Hà Nội, tại Vườn Quốc gia Ba Vì.

Đây là một nhóm ếch nhỏ, thuộc họ Nhái bầu. Chúng có đời sống bí ẩn và hiện có 5 loài được ghi nhận hầu hết dựa trên số mẫu ít ỏi. Nhóm này kích thước rất bé nhỏ hơn 2 cm và do đó rất dễ nhầm lẫn với con non của các loài Ếch nhái khác. Loài mới được đặt tên theo Nhà nghiên cứu lưỡng cư và bò sát, TS. Phạm Thế Cường (Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội) nhằm vinh danh những đóng góp đối với các nghiên cứu ếch nhái bò sát trong nước.

 

Danh sách loài mới năm 2021 mô tả tại Việt Nam hoặc tại các nước lân cận được báo cáo đồng thời tại Việt Nam gồm:


 1. Cóc mày lá cỏ; Leptobrachella graminicola Nguyen, Tapley, Nguyen, Luong, and Rowley, 2021

 2. Cóc mày xứ lạnh; Boulenophrys frigida (Tapley, Cutajar, Nguyen, Portway, Mahony, Nguyen, Harding, Luong, and Rowley, 2021)

 3. Nhái bầu lùn vũ quang; Vietnamophryne vaquangensis Hoang, Jiang, Nguyen, Orlov, Le, Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, and Ziegler, 2021

 4. Nhái bầu lùn cường; Vietnamophryne cuongi Nguyen, Hoang, JIang, Orlov, Ninh, Nguyen, Nguyen, Ziegler

 5. Nhái bầu đắk lắk; Microbyla daklakensis Hoang. Nguyen, Ninh, Luong, Pham, Nguyen, Orlov, Chen, Wang, Ziegler, and Jiang, 2021

 6. Nhái bầu ninh thuận; Microhyla ninhthuanensis Hoang. Nguyên, Ninh, Luong Pham, Nguyen, Orlov, Chen, Wang, Ziegler, and Jiang, 2021

 7. Nhái bầu mắt đen; Micryletta melanops Poyarkov, Nguyen, Yang, and Gerin, 2021

 8. Nhái cây ziegler; Gracixalus ziegleri Le, Do, Tran, Nguyen, Orlov, Ninh, and Nguyen, 2021

 9. Cá cóc sần người thái; Tylototriton thaiorum Poyarkov, Nguyen, and Arkhipov, 2021 Bò sát

 10. Thạch sùng ngón chứng; Cyrtodactylus chungi Ostrowski, Le, Ngo, Pham, Phung, Nguyen & Ziegler, 2021

 11. Thạch sùng ngón ngật; Cyrtodactylus ngati Le, Sitthivong, Tran, Grismer, Nguyen, Le,Ziegler & Luu, 2021

 12. Thạch sùng ngón rắc lây; Cyrtodactylus raglai Nguyen, Duong, Grismer & Poyarkov, 2021

 13. Thạch sùng ngón orlov; Cyrtodactylus orlovi Do, Phung, Ngo, Le, Ziegler, Pham & Nguyen, 2021

 14. Tắc kè phú yên; Gekko phigenen Nguyen, Nguyen Orlov, Murphy & Nguyen, 2021.

 15. Thạch sùng lá đà lạt; Hemiphyllodactyhe dalatensis Do, Nguyen, Le, Pham, Ziegler & Nguyên, 201

 16. Rắn mối chân ngắn việt nam; Subdoluses vietnamensis Le, Nouyen, Phan, Rujirawan, Vo, Murphy & Nguyen, 2021

 17. Rắn sãi lửa; Hebius ignes David, Vogel, Nguyen, Orlov, Pauwels, Teynie & Ziegler, 2021

 18. Rắn roi mắt đỏ; Ahaetulla rufusoculara Lam, Thu, Nguyen, Murphy & Nguyen, 2021

 19. Rắn hổ mây đà lạt; Pareas temporalis Le, Tran, Hoang & Stuart. 2021

 20. Rắn lục mắt đen; Trimerasuras guoi Chen, Shi, Vogel & Ding, 2021

 

Cùng chờ đợi một năm 2022 với nhiều phát hiện mới trong nhóm lưỡng cư và bò sát ở nước ta!


Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page