top of page

Ba chàng lính ngự lâm...sa lầy

Sáng ra oánh răng hết hồn thấy bộ 3 đang ở một thế Kiềng ba chân trông rất chi là nghiêm túc!


Té ra ba ông thạch sùng cụt vì mùi đồ ăn sa lầy ở bồn rửa bát không lên được, thế là, có lẽ mỗi ông 1 chỗ để nằm chờ giải cứu!


Thạch sùng cụt, tên khoa học Gehyra mutilata, ít gặp hơn so với 2 loài thạch sùng nhà còn lại, nhưng cơ thể bông bông đẹp hơn và có cái đuôi trông như đuôi tái sinh!

Xin vài tấm ảnh lêu lêu cái rồi trả tự do!

5 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page