top of page

Chào mừng Tuần lễ lưỡng cư - Amphibian week!

Đây là một lễ kỷ niệm quốc tế kéo dài một tuần xuyên suốt hàng năm về sự sống của lưỡng cư, hiện trạng toàn cầu cũng như các mối quan hệ đối tác được hình thành để hành động bảo tồn các loài lưỡng cư!

Năm nay, tuần lễ kéo dài từ ngày 01-07/5/2022.Hôm nay, trong ngày thứ 3 của tuần lễ, Admin xin chia sẻ lại thông tin số lượng loài lưỡng cư đã được mô tả trong năm 2021:
  1. Cóc mày lá cỏ; Leptobrachella graminicola Nguyen, Tapley, Nguyen, Luong, and Rowley, 2021

  2. Cóc mày xứ lạnh; Boulenophrys frigida (Tapley, Cutajar, Nguyen, Portway, Mahony, Nguyen, Harding, Luong, and Rowley, 2021)

  3. Nhái bầu lùn vũ quang; Vietnamophryne vaquangensis Hoang, Jiang, Nguyen, Orlov, Le, Nguyen, Nguyen, Nguyen, Nguyen, and Ziegler, 2021

  4. Nhái bầu lùn cường; Vietnamophryne cuongi Nguyen, Hoang, JIang, Orlov, Ninh, Nguyen, Nguyen, Ziegler

  5. Nhái bầu đắk lắk; Microbyla daklakensis Hoang. Nguyen, Ninh, Luong, Pham, Nguyen, Orlov, Chen, Wang, Ziegler, and Jiang, 2021

  6. Nhái bầu ninh thuận; Microhyla ninhthuanensis Hoang, Nguyen, Ninh, Luong, Pham, Nguyen, Orlov, Chen, Wang, Ziegler, and Jiang, 2021

  7. Nhái bầu mắt đen; Micryletta melanops Poyarkov, Nguyen, Yang, and Gerin, 2021

  8. Nhái cây ziegler; Gracixalus ziegleri Le, Do, Tran, Nguyen, Orlov, Ninh, and Nguyen, 2021

  9. Cá cóc sần người thái; Tylototriton thaiorum Poyarkov, Nguyen, and Arkhipov, 2021

P/s. Hình ảnh là hai chị em trong giống Nhái bầu lùn: Vietnamophryne vuquangensis và V. cuongi.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page