top of page

Ếch bám đá lào – Lao Sucker Frog


Amolops cremnobatus

Ếch bám đá lào – Lao Sucker Frog


Mặc dù tên tiếng Việt thường gọi là Ếch bám đá Lào, là nơi loài này được mô tả đầu tiên. Tuy nhiên tên loài “cremnobatus” từ tiếng Đức “kremnobates” lại có nghĩa là khu vực dốc thường xuyên, để mô tả nơi thu loài này là các con suối có các thác nước thường xuyên dốc đứng (Inger and Kottelat 1999).

Hiện nay loài ếch bám đá Lào được ghi nhận tại miền Trung Việt Nam (Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình Sơn La và Thừa Thiên Huế); miền Trung Lào và phía Bắc Thái Lan.


Bản mô tả nhận dạng loài này đã được hoàn thiện, cùng xem và tìm hiểu về loài ếch xinh xẻo này tại: https://www.vnherps.com/.../amolops/amolops-cremnobatus


TLTK: Inger, R.F. & Kottelat, M. (1998) A new species of ranid frog from Laos. Raffles Bulletin of Zoology 46, 29–34. Pham, A. Van, Nguyen, Q.T., Pham, T.C., Sung, B.N., Le, D.M., Vaxong, T. & Ziegler, T.Z. (2022) New records of amphibians from Son La Province, Vietnam. Herpetology Notes 15, 169–178.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page