top of page
Zhangixalus duboisi cover (2).jpg

Giống Ếch cây chân trơn – Zhangixalus

Bộ: Anura > Họ: Rhacophoridae >  Giống: Zhangixalus

Được tách ra từ giống Rhacophorus với đặc điểm khác biệt là cẳng tay và phần gót chân không có rèm da (có ở giống Rhacophorus). Giống này có vùng phân bố tập trung ở phía Bắc nước ta và Trung Quốc. Có 40 loài được ghi nhận trong giống này với 10 loài phân bố tại Việt Nam.

bottom of page