top of page
Vampyrius vampyrus cover(9).JPG

Giống Ếch cây Ma cà rồng - Vampyrius

Bộ: Anura > Họ: Rhacophoridae >  Giống: Vampyrius

Được tách ra từ giống ếch cây, Rhacophorus, là giống có 1 loài duy nhất, đặc hữu của Việt Nam phân bố tại cao nguyên Lâm viên (Langbian) và vùng phụ cận.

bottom of page