top of page
Liuixalus calcarius (4).JPG

Giống Nhái cây tí hon – Liuixalus

Bộ: Anura > Họ: Rhacophoridae >  Giống: Liuixalus

Kích thước rất bé trong họ ếch cây, phân bố chủ yếu ở Nam Trung Quốc và phía Bắc Việt Nam. Có 6 loài được ghi nhận trong đó 2 loài được tìm thấy ở khu vực Đông Bắc Việt Nam.

bottom of page