top of page
Chirixalus nongkhorensis (6).jpg

Giống Nhái cây vạch – Chirixalus

Bộ: Anura > Họ: Rhacophoridae >  Giống: Chirixalus

Đặc trưng bởi kích thước bé, có hai vạch sáng rõ bên hông. Giống này hiện ghi nhận 6 loài trong đó Việt Nam có 2 loài.

bottom of page