top of page
Nidirana lini (1).JPG

Giống Ếch nhạc – Nidirana

Bộ: Anura > Họ: Ranidae >  Giống: Nidirana

Giống này chủ yếu phân bố ở Trung Quốc, tên "ếch nhạc" được sử dụng bởi đặc trưng tiếng kêu rất giống với tiếng nhạc. Hiện có 2 loài được ghi nhận ở Việt Nam.

bottom of page