top of page
Hylarana erythraea (11).JPG

Giống Ếch nhái – Hylarana

Bộ: Anura > Họ: Ranidae >  Giống: Hylarana

Đây là giống ếch khá phổ biến quanh khu dân cư hay rừng thứ sinh. Hiện 4 loài được xếp vào giống này, trong đó Việt Nam có 3 loài.

bottom of page