top of page

Rắn lục mắt hồng ngọc (Trimeresurus rubeus)

Mới xuống suối lụm con ếch cho no bụng thì lại va phải thằng chụp hình.

Nhân vật canh rừng ít khi gặp hơn anh bạn T.albolaris hôm bữa.

Rắn lục mắt hồng ngọc (Trimeresurus rubeus).


21 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page