top of page

Hội thảo Quốc gia về lưỡng cư và bò sát học ở Việt Nam lần thứ 5

Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Chi hội Nghiên cứu lưỡng cư và bò sát thuộc Hội động vật học Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia về lưỡng cư và bò sát học ở Việt Nam lần thứ năm với sự tham gia của hơn 100 nhà khoa học trong và ngoài nước đang nghiên cứu về lưỡng cư – bò sát tại Việt Nam.


Hội thảo nhằm công bố và trao đổi các kết quả nghiên cứu về lưỡng cư và bò sát ở Việt Nam trong thời gian gần đây thuộc các lĩnh vực khu hệ, sinh thái học và khai thác, chăn nuôi và bảo vệ nguồn lợi lưỡng cư và bò sát ở Việt Nam, xác định sơ bộ các hướng nghiên cứu khả thi và cơ bản về lưỡng cư và bò sát trong thời gian tới.
Tại hội thảo, nhiều công trình nghiên cứu đã được trình bày và thảo luận. Trong đó, các công trình nghiên cứu chuyên sâu về sinh thái học, di truyền học, phương pháp nghiên cứu, chăm sóc, nhân nuôi của các loài lưỡng cư – bò sát như: Sử dụng phương pháp bẫy phễu trong điều tra bò sát và lưỡng cư:

  • Kết quả đặt thử nghiệm tại rừng thực nghiệm Núi Luốt, trường Đại học Lâm nghiệp

  • Nhân nuôi bảo tồn loài Rùa hộp lưng đen Cuora amboinensis (Daudin, 1801) tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc

  • Mô hình hóa vùng phân bố tiềm năng của Cóc mày e-os (Leptobrachella eos) bằng mô hình Maxent

  • Kỹ thuật chăm sóc loài Tắc kè đuôi vàng (Cnemaspis psychedelica) tại Trạm Bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng

  • Quan hệ di truyền và đặc điểm hình thái các loài Cá cóc thuộc giống Tylototriton (Amphibia: Caudata) ở Việt Nam.

  • Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đưa ra những đánh giá tổng kết số liệu về lưỡng cư – bò sát Việt Nam, đồng thời định hướng nghiên cứu trong thời gian tiếp theo và đưa ra những giải pháp thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trong nghiên cứu lưỡng cư – bò sát ở Việt Nam.

Hội thảo quốc gia về lưỡng cư và bò sát học ở Việt Nam lần thứ năm là dịp đề các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và học sinh, sinh viên trao đổi chuyên môn, thảo luận các vấn đề khoa học quan tâm; phương pháp nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực lưỡng cư và bò sát học, góp phần quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học, phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội."


Nguồn tin và ảnh: Trường ĐH Lâm Nghiệp. https://vnuf.edu.vn/hoi-thao-quoc-gia-ve-luong-cu-va-bo...

Bài báo hội nghị được đăng ở 2 số (tiếng Việt và Anh của tạp chí Đại học lâm nghiệp); tải miễn phí.

Mọi người tham khảo: http://journal.vnuf.edu.vn/da-xuat-ban

18 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page