top of page

Danh sách loài trên VnherpsNgoài việc xếp các loài theo các nhóm phân loại (Bộ, Họ, Giống) thì Danh sách toàn bộ các loài Lưỡng cư có ghi nhận ở Việt Nam được liệt kê trong mục Danh sách loài ngay trên thanh chính.


Các bạn có thể dễ dàng xem nhanh danh sách này. Loài có ảnh sẽ hiển thị luôn ở ảnh đại diện. Loài đang thiếu ảnh sẽ là 1 biểu tượng.


Tên loài xếp theo bảng chữ cái (áp dụng với tên khoa học). Mỗi trang có 30 loài. Như vậy có khoảng 10 trang tất cả cho mục này.


Bài đăng gần đây

Xem tất cả

ความคิดเห็น


bottom of page