top of page

Bạn có biết?

Cứ 5 loài lưỡng cư được ghi nhận thì có tới 3 loài đang ở tình trạng bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng!


Trong số hơn 8000 loài Lưỡng cư được biết đến trên thế giới, tới hơn 41% đang bị đe dọa tuyệt chủng và suy giảm quần thể.

Đây là đánh giá mới và toàn diện nhất sau 20 năm kể từ khi các loài lưỡng cư được đánh giá tình trạng bảo tồn lần đầu vào năm 2004.

Công bố mới nhất quy tụ hơn 100 nhà khoa học hàng đầu trên thế giới còn đưa ra kết luận rằng Biến đổi khí hậu chính là mối đe dọa lớn nhất đối với sự suy giảm của các loài lưỡng cư trên thế giới. Bên cạnh đó, sự suy giảm sinh cảnh sống và dịch bệnh nấm trên lưỡng cư cũng là 2 tác nhân lớn gia tăng sự biết mất của lưỡng cư.

Cùng đọc thêm thông tin về công bố này theo link: https://www.iucn-amphibians.org/climate-change-as.../...

Bản đánh giá lần 2 được đăng tải tại: https://www.iucn-amphibians.org/.../SOTWA-final-10.4.23.pdf


Ảnh: Loài Cóc mày botsford, Leptobrachella botsfordi, một loài lưỡng cư đặc hữu ở Việt Nam,

đang được xếp vào mức Rất nguy cấp (CR) theo IUCN.


10 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Opmerkingen


bottom of page