top of page

Việt Nam ghi nhận 1 tên loài ếch mới, ếch bám đá Hà Khẩu (Amolops shihaitaoi)


Loài này trước đây ghi nhận tại nước ta dưới nhiều tên như Ếch bám đá-A. ricketti, Ếch bám đá miền bắc -A. tonkinensis, và Ếch bám đá Yatsen-A. yatseni.


Tóm tắt sơ lược: năm 1899: A. ricketti mô tả ở Trung Quốc; 1927: Amolops tonkinensis được mô tả ở miền Bắc Việt Nam, sau đó là đồng danh của A. ricketti; năm 2020: Loài A. yatseni ghi nhận ở Việt Nam; năm 2021: loài A. tonkinensis được tác ra khỏi loài A. ricketii; năm 2022: Toàn bộ các quần thể tại Việt Nam (và giáp ranh Trung Quốc) dưới các tên A. ricketti, A. tonkinensis, A. yatseni được xem là loài Amolops shihaitaoi.


Thông tin thêm loài này xem tại: https://www.vnherps.com/.../amolops/amolops-shihaitaoi


TLTK: Wang, J., Li, J., Du, L., Hou, M. & Yu, G. (2022) A cryptic species of the Amolops ricketti species group (Anura, Ranidae) from China–Vietnam border regions. ZooKeys 1112, 139–159.

13 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page