top of page
Paramesotriton guangxiensis (4).JPG

Giống Cá cóc - Paramesotriton

The set:  Caudata  > Family: Salamandridae > Genera: Paramesotriton

Có khoảng 15 loài hiện biết trong Giống Cá cóc bụng hoa *Paramesotriton*, phân bố chủ yếu ở phía Nam Trung Quốc và phía Bắc nước ta, Việt Nam hiện ghi nhận 2 trong 14 loài.

bottom of page