top of page
Raorchestes parvulus (1).jpg

Giống Nhái cây rao – Raorchestes

The set:  Anura  > Family: RhacophoridaeBreed: Raorchestes

Giống ếch này tập trung chủ yếu ở Ấn Độ và một số ở Đông Nam Á. Hiện có 73 loài ghi nhận chủ yếu ở Đông Á (Ấn Độ), Việt Nam có 3 loài được ghi nhận.

bottom of page