top of page

Họ Cóc bùn

Bộ: Anura > Họ: 

Megophryidae

Họ Cóc chân xẻng, hay cóc mày – Megophryidae có số loài mô tả tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Hiện có khoảng 300 loài được ghi nhận thuộc về 2 Dưới họ. Việt Nam ghi nhận cả 2 Dưới họ này với khoảng 61 loài. Đây là 1 trong 2 họ có số loài lớn nhất ở nước ta (cùng với họ Ếch cây).

Đặc trưng của họ Cóc chân xẻng gồm: (1) sinh cảnh sống chủ yếu là nền rừng và ven suối; (2) sống trên cạn; (3) hoạt động vào ban đêm (4: trứng đẻ trong nước và nòng nọc sống tự do trong nước; (4) cá thể trưởng thành không có mấu ở xương móng; (5) lưỡi hình mái chèo; xương ức dài ở cung ngực; (6) vòm miệng vắng mặt, thay vào đó là sự phát triển của răng lá mía ở vùng vòm; (7) da thường có mụn, với các nốt sần (tuyến) đối xứng ở ngực và hai bên đùi rất đặc trưng (theo AmphibiaWeb).

Bombina microdeladigitora (2).jpg
Anura Family
bottom of page