top of page
Hyla simplex cover (4).jpg

Giống nhái bén – Hyla

Bộ: Anura > Họ: Hylidae > Giống: Hyla

Có 3 loài hiện biết tại Việt Nam gồm:

bottom of page