top of page

Bộ: Anura > Họ: Dicroglossidae > Dưới họ: Dicroglossinae > Giống: Fejervarya

Fejervarya multistriata

Nhái cỏ – Grassfrog

Đặc điểm nhận dạng. Hình thái khá giống loài Ngóe Fejervaria limnocharis (xem mô tả loài Fejervaria limnocharis và so sánh ở phần loài tương tự). Loài này giống như loài Ngóe phổ biến ở Việt Nam, có nhiều dạng màu sắc. Yang và cs (2017) ghi nhận 10 dạng màu sắc khác nhau của loài này ở Trung Quốc, liên quan tới màu lưng xám hoặc xanh, lưng có sọc hoặc không có sọc, hay đốm ở lưng có hoặc không (AmphibiaChina 2021).


Sinh học. Tương tự loài Ngóe, Fejervaria limnocharis. Một nghiên cứu khá chi tiết về tiếng kêu loài này tại Trung Quốc (Liu và cs. 2020) cho thấy loài này kêu trung bình 12 tiếng mỗi loạt (từ 4-38 tiếng).


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Sống ở khu vực đồng ruộng, rừng thứ sinh, ven khu dân cư. Nòng nọc sinh sống tự do trong nước, liên quan tới sinh cảnh của các cá thể trưởng thành.


Phân bố. Việt Nam: Vùng phân bố của loài này tập trung ở phía Bắc tiếp giáp Trung Quốc và Lào. Thế giới: ghi nhận từ Ấn Độ tới Trung Quốc gồm cả Hồng Kông và Đài Loan (Frost 2022).


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không, Danh lục đỏ thế giới: DD (Thiếu dẫn liệu) (Ohler 2004).


Nguồn gốc tên loài. Đang cập nhật.


Loài tương tự. Loài này rất giống với Ếch đồng (Hoplobatrachus rugulosus) khi còn nhỏ hay hai loài Ngóe còn lại nhưng khác với Ếch đồng bởi màng bơi (phát triển tới tận mút ngón ở Ếch đồng so với ít phát triển, chưa quá 1/2 ngón ở loài F. multistriata).

Ba loài thuộc giống Fejervaria phân biệt nhau bởi sự phát triển của màng bơi: Thứ tự màng bơi phát triển giảm dần: F. moodiei (phát triển tới củ dưới khớp ngón chân ngoài) > F. limnocharis (phát triển tới củ dưới khớp ngón chân thứ 2) > F. multistriata (phát triển tới giữa củ dưới khớp ngón 2 và 3). Ngoài ra F. multistriata có phần da quanh lỗ huyệt với nhiều mụn trắng, đặc điểm này không có ở F. limnocharis. (AmphibiaChina 2021; kiểm tra mẫu vật).


Tài liệu tham khảo.

Fejervarya multistriataLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page